تحقیق در مورد ارتباط سینما وگرافیک
تحقیق در مورد ارتباط سینما وگرافیک

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

 

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

  

تعداد صفحه118

 

فهرست مطالب

 

گرافیک چیست؟

دربارۀ گرافیک                                                                                                    ۱۰ـ۶

تاریخ گرافیک                                                                                                    ۱۵ـ۱۱

نقش گرافیک در فرهنگ،سخنرانی ابراهیم حقیقی                                                         ۱۹ـ۶۱                                          

واقعیتهای پنهان در هنر گرافیک                                                                             ۲۳ـ۲۰

حسی برای فردای گرافیک ایران                                                                              ۲۷ـ۲۴

ویدئو گرافیک یا تیوی گرافیک                                                                              ۳۰ـ۲۸

دربارۀ گرافیک و پیوند آن با هنرهای زیبا                                                                  ۳۸ـ۳۱

هنر سینما

مقدمه                                                                                                                   ۳۹      

فرم فیلم                                                                                                           ۴۱ ـ۴۰     

افق بیست سالۀ سینما ی ایران                                                                                ۴ ۴ـ۴۲

نخستین تیتراژ سینمای ایران                                                                                   ۶۴ـ۴۵     

جایگاه عنوان بندی فیلم در گرافیک معاصر ایران                                                          ۶۵ـ۴۷

تدوین: کشف دنیای پتهان                                                                                      ۸۶ـ  ۵۷  

تأ ثیر طراحی صحنه                                                                                           ۸ ۷ـ۹۶                 

ارتباط سینما و پوستر

گفتگو با منوچهر عبداله زاده                                                                                ۸۵ـ ۹ ۷

گرافیک و چاپ پوستر در سینمای ایران                                                                    ۹۷ـ۶۸

گرافیک وسردرهای سینما                                                                                     ۹۹ـ۹۸

گفتگو با پیلبان                                                                                               ۱۱۴ ـ۱۰۰

برخی از اشکال انیمیشنی                                                                                ۶۱۱ ـ  ۱۱۵

نتیجه گیری                                                                                                        ۷ ۱۱

منابع                                                                                                               ۱۱۸        

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

 

 

 

 

 

 

گرافیک چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره گرافیک:

 

گرافیك از سری هنرهای تجسمی است كه صد البته برای كسانی كه آن را با نقاشی اشتباه میگیرند (چون شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد كه وقتی به كسی میگویید رشته ام گرافیك است می گوید پس چهره مرا نقاشی كن!!) باید بگویـم گـرافیك در اصل ایده و تركیب بندی است كه اكثر اوقات بین نوشته و تـصویر اتفاق می افتد و نقاشی بیشـتر تقلید طبیعت است كه ایده های گرافیست ها می تواند بوسیله دسـت مثال یك نقاش اجرا شود كه خیلی از هنرمندان شـاید برای اجرای بهتر و شـاید به خاطر كسری وقت طراحی نهایی رابه شخص دیگری می سپارند كه از نوع اول می توان به بیلبوردهای توی خیابان اشاره كرد و گروه دوم به آقای ممیز یكی از گرافیستهای برتر ایران اشاره كرد و گاهی هم آن ایده توسط كامپیوتر و برنامه های پیشرفته اجرا می گردد كه مطمئناً كار با دست از ارزش بالاتری بر خوردار است.
گرافیك در معنای لغت بمعنی ترسیمی و نگارشی است.و در دو مفهوم قدیم (سنتی) و جدید(نوین) متمایز میگردد كه در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد . همانطور كه گفتم گرافیك به دو دسته قدیم و جدید و بین این دو چاپ، تقسیم میشود. البته منظور از چاپ هم،